Nye boligskatteregler i 2024 – hvad betyder de for skatten?

dato

Fra 1. januar 2024 træder nye boligskatteregler i kraft, som Folketinget har vedtaget. Disse regler er designet til at beskytte boligejere mod stigende boligskatter som følge af højere ejendomsvurderinger.

Fire ud af fem boligejere vil opleve lavere boligskat på grund af lavere skattesatser, mens resten vil modtage en varig skatterabat for at beskytte deres boligøkonomi.

De nye regler forenkler også skattebetalingen ved at samle hele boligskatteopkrævningen i staten. Dette betyder, at grundskylden betales løbende via årsopgørelsen i stedet for at modtage en opkrævning fra kommunen. Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke er en ny skat, men blot en ny måde at betale den på.

For mere detaljeret information om de nye boligskatteregler i 2024, kan man besøge vurderingsportalen.dk.


https://www.bronderslev.dk//om-kommunen/nyheder-og-postlister/nyheder/nye-boligskatteregler-i-2024-hvad-betyder-de-for-skatten
Kilde: Brønderslev Kommune