Ændringer i den kollektive trafik

dato

Nedlæggelse af servicebusser i Brønderslev by

På baggrund af lave passagertal og stigende omkostninger er det blevet besluttet at nedlægge servicebusserne i Brønderslev by. Servicebusserne kører kun formiddage og tidlig eftermiddag på hverdage, og de er derfor kun velegnede til lejlighedsvise rejser i dette tidsrum. I stedet henvises der til Flextur, hvor taksten samtidig er blevet sænket til en lavere pris.

Omlægning af ruter i Brønderslev by

For at optimere kørslen i Brønderslev by vil ruterne 202 og 209 blive omlagt. Fra august vil rute 209 altid køre af Nordens Allé, hvilket vil give en bedre og mere gennemskuelig betjening af gymnasiet. Ruten vil også komme tættere på sundhedshuset i stedet for rute 202. Rute 202 flyttes samtidig fra Nordens Allé til Nørregade og vil fortsat betjene Psykiatrisk sygehus samt have et stoppested i nærheden af Sundhedshuset. Ruten vil også betjene Brønderslev sygehus (Neuroenhed Nord).

Udretning af rute 212

Rute 212 betjener flere byer, herunder Brønderslev, Øster Brønderslev, Hallund, Klokkerholm, Ørum, Hjallerup, Try, Rørholt og Dronninglund. For at gøre ruten mere attraktiv for brugerne, vil den blive rettet ud, så den ikke længere kører omkring Ørum og Rørholt. Der vil også være enkelte afgange, der kun kører mellem Brønderslev og Hjallerup. Strækningen mellem Hjallerup og Dronninglund vil blive betjent af rute 74/974X.

Rute 74 mellem Sæby og Asaa bliver til rute 274/275

Fra august vil strækningen mellem Dronninglund, Asaa, Voerså og Sæby blive udskilt og ændre rutenummer fra rute 74 til en separat rute 275. Det regionale engagement i uddannelsesture på skoledage mellem Dronninglund og Sæby opretholdes, men meget af den kørsel, der foregår mellem Dronninglund og Sæby midt på dagen på hverdage, i aftentimerne samt i skoleferier, vil blive skåret væk.

Ændringerne træder i kraft den 14. august. Yderligere information kan findes på nordjyllandstrafikselskab.dk.

Kilde: Brønderslev kommune