Sårbare borgere opnår succes med skræddersyet rygestopforløb

dato

Brønderslev Kommune har iværksat et ambitiøst projekt, der samarbejder på tværs af Socialpsykiatrien, Sundhedscentret og Ungecentret for at hjælpe borgere med at reducere eller stoppe deres rygevaner.

Projektet er udviklet i samarbejde med Psykiatrisk Sygehus, praktiserende læger, Visitation og Jobcenteret for at sikre en bred henvisning til rygestoptilbuddene.

Formålet med projektet er at støtte og hjælpe borgere med psykiske sårbarheder til at opnå et røgfrit liv. Det er veldokumenteret, at rygning kan have alvorlige konsekvenser for både den fysiske og mentale sundhed, hvilket kan forkorte levetiden. Derfor ønsker Brønderslev Kommune at tilbyde skræddersyede rygestoptilbud, der tager højde for disse borgeres specifikke behov. Deltagerne får gratis rådgivning og støtte samt adgang til gratis rygestopmedicin.

Rygestoptilbuddene tilbydes både som individuelle og gruppeforløb, der tilpasses den enkelte deltager. Alle interesserede tilbydes en uforpligtende samtale, hvor en professionel vil finde det bedst egnede tilbud i samarbejde med borgeren.

Rygestopforløbene kan gennemføres personligt, telefonisk eller online, alt efter borgernes ønsker. Varigheden af forløbet tilpasses også efter behov.

Projektet har allerede haft stor succes, og over 100 borgere har modtaget rygestopkurser. Lise Knudsen, sygeplejerske og rygestoprådgiver i Brønderslev Kommune, udtaler:

"Vi har en ambition om at nå ud til 200 borgere igennem projektperioden, så vi er godt på vej. Vi har borgere, der ryger op til 80 cigaretter om dagen, og det er et kæmpe skridt at reducere det antal ned til 20 cigaretter om dagen. Vi har også eksempler på nogle, der bliver helt røgfrie, nogle gange hurtigere end vi havde forestillet os."

For at imødekomme borgernes psykiske og sociale udfordringer afholdes rygestoptilbuddene der, hvor borgerne er. Det kan være på væresteder som 'Det Blå Hus', på botilbud som Hedebo eller på sundhedscentrene i Dronninglund og Brønderslev. Der er også mulighed for at afholde rygestopforløb i deltagerens eget hjem. Denne tilgængelighed er en af grundene til projektets succes.

Lise Knudsen fortsætter:

"Den helt store styrke ved projektet er, at vi kan rykke derhen, hvor vores borgere er, hvilket betyder, at vi kan tilpasse rygestopindsatsen til den enkelte. Vi følger op med tæt opbakning fra medarbejdere i socialpsykiatrien og på sundhedscentrene, så borgerne altid kan få støtte og hjælp til at fastholde indsatsen."

Projektet arbejder også på at nå ud til flere sårbare målgrupper. Der er etableret samarbejde med sundhedsplejen i Brønderslev Kommune for at tilbyde rygestoptilbud til sårbare gravide. Der er også afholdt tilpassede rygestopforløb hos den boligsociale indsats, Mælkebøtten, i Brønderslev.

Ved at deltage i rygestoptilbuddet får man ikke kun hjælp til at forbedre sin fysiske og mentale sundhed, men også muligheden for at være en del af et støttende fællesskab.

Kilde: Brønderslev Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.