Nyt foreningssamarbejde i Brønderslev: Lokale foreninger skal bidrage til at løfte børne- og ungeidrætten i Danmark

Foreningerne er sat sammen til lokale klynger, og i Brønderslev skal Klokkerholm Idrætsforening, Øster Brønderslev Idrætsforening og Brønderslev Skytteforening samarbejde om at udvikle deres børne- og ungemiljøer.
dato

DIF fortsætter med at finde spydspidsforeninger, der skal tegne ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ i det historiske partnerskab med A.P. Møller Fonden. Foreningerne er sat sammen til lokale klynger, og i Brønderslev skal Klokkerholm Idrætsforening, Øster Brønderslev Idrætsforening og Brønderslev Skytteforening samarbejde om at udvikle deres børne- og ungemiljøer.

Med flere end 800.000 medlemmer under 18 år er Danmarks Idrætsforbund (DIF) den største børne- og ungeorganisation i Danmark.

For at skabe endnu bedre idrætsmiljøer for børn og unge har DIF med støtte fra A.P. Møller Fonden startet ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, og er nu i gang med at ansætte en række børne- og ungeansvarlige, der skal hjælpe foreninger til at styrke arbejdet med børn og unge. Blandt andet i Brønderslev, hvor Klokkerholm Idrætsforening, Øster Brønderslev Idrætsforening og Brønderslev Skytteforening er udvalgt til at være såkaldte spydspidsforeninger i projektet.

Foreningerne udtaler: ”Vi har et fantastisk samarbejde med Brønderslev Kommune om alt fra skoler og SFO’er til seniorer. Vi har på tværs af vores tre foreninger mange forskellige aktiviteter, og vi er gode til at prøve nye tilpassede aktiviteter af. Et eksempel er i fodbold, hvor der er startet ‘små fødder’, der er en aktivitet startet af forældre uden den store fodbolderfaring. Det er en tilpasset variant, der er nemt for børn at gå til,”

Fortsat uforløst potentiale
Hos DIF er der store forventninger til det kommende udviklingsarbejde i Brønderslev.

”Klyngen er interessant, fordi vi dels har nogle flerstrengede foreninger, som meget gerne vil udvikle sig yderligere på tværs af deres afdelinger, og som gerne vil eksperimentere med nye tiltag, som kan styrke deres rolle som lokalt samlingspunkt. Dertil også fordi vi får muligheden for at tilføre nogle nicheidrætter en udviklingsressource, som de ellers ikke selv ville kunne fremskaffe. Det gør det muligt at blive klogere på, hvordan man kan udvikle og samarbejde om idrætten for børn og unge inden for både store og mindre idrætter. ” siger Martin Bro, der er faglig leder for de børne- og ungeansvarlige.

Et generelt løft børne- og ungeområdet er noget, som kræver flere gode kræfter i foreningerne.

“Vi kommer til at have fokus på frivillighedsområdet. Vi har mange aktiviteter, så det kræver mange hænder, hvis vi skal blive ved med at løbe med de mange idéer. Vi håber, at den nye børne- og ungeansvarlige gør en forskel på medlemstal og aktiviteter for hele byen Derudover skal vi nu til at blive mere konkrete på, hvad det er, vi gerne vil have løst,” udtaler foreningerne.

Fakta om spydspidsarbejdet:

 • I 2023 og 2024 udpeges et antal foreninger til at være spydspidsforeninger, hvor der skal udvikles og opsamles viden om de succesfulde børne- og ungemiljøer
 • Foreningerne sættes sammen af 2-3 foreninger lokalt, der skal samarbejde om udviklingen
 • Aktuelt er der 7 klynger i gang i Region Midtjylland og 5 i Region Sjælland, mens der i løbet af 2024 vil blive lavet klynger i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden.
 • Hver foreningsklynge får tildelt en børne- og ungeansvarlig, der skal stå for at drive udviklingsarbejdet og sørge for erfaringsdeling
 • I Brønderslev er det Klokkerholm Idrætsforening, Øster Brønderslev Idrætsforening og Brønderslev Skytteforening som skal samarbejde om en børne- og ungeansvarlig.

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge:

 • A.P. Møller Fonden har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens idræt for børn og unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
 • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber over de næste fem år.
 • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
 • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år. 
 • Projektindsatserne er mange under følgende overskrifter: øge kapaciteten, trænerløfte og trivsel, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.  
 • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge
Kilde: Danmarks Idrætsforbund
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.